„DANI BANICE 2018“

„Dani banice“ je gastro-turistička manifestacija takmičarskog karaktera i neguje običaje, kulturu i tradiciju ovog kraja Srbije. Ova manifestacija pokušava da…

Sv. Nikita Remezijanski

Hrišćanstvo je jedna od tri najveće religije koja je nastala na prostoru nekadašnjeg Rimskog carstva. Bela Palanka, nekadašnja Remezijana bila…