SPOMENIK SEPTIMIJU SEVERU

           Brojni istorijski i materijalni dokazi govore koliko je Bela Palanka zaista bila značajna i ovo…