Uspešno održan „Dan proje 2018“

U opštini Bela Palanka neguju se manifestacije koje veličaju tradiciju i kulturu našeg kraja. Jedna takva manifestacija je „Dan proje“…